డేటా లాగింగ్

పుట్టిన తేదీ కాదు

పంపడం వస్తువులు, నేను అంగీకరిస్తున్నారు"ప్రత్యేక కేతగిరీలు వ్యక్తిగత డేటా"(ఉదాహరణకు, లింగం), నమోదు సమయంలో లేదా ఉపయోగం సమయంలో సేవ యొక్క అమలు కోసం ఒప్పందం చికిత్స ఉంటుంది వివరించిన"కింద నమోదు మరియు సేవ యొక్క ఉపయోగం అమలు కోసం ఈ ఒప్పందం"గోప్యతా విధానం"లో మరిన్ని వివరాలుఈ సమ్మతి ఉండవచ్చు ఏ సమయంలో రద్దు. నమోదు చేయడం ద్వారా మీ పుట్టిన తేదీ. దయచేసి నాకు ఇమెయిల్ ద్వారా తెలియజేయండి.
ఉచిత డేటింగ్ వీడియో చాట్ లేకుండా నమోదు లేకుండా ఆంక్షలు ఒంటరి మహిళలు ఆశించింది మీరు కలిసే వీడియో సరదాగా ఫోన్లు వీడియో చాట్ ఉచిత వీడియో చాట్ ఆన్లైన్ ఉచిత లేకుండా నమోదు డేటింగ్ సంబంధం వీడియో డేటింగ్ తో అమ్మాయి చాట్ లేకుండా నమోదు మొదటి వీడియో పరిచయం వీడియో చాట్ రౌలెట్ లేకుండా నమోదు